Camin pentru persoane varstnice HaghigAfla mai multe

Camin pentru batrani

Servicii Sociale

  • Consiliere juridică şi administrativă
  • Prevenirea marginalizarii sociale
  • Reintegrare socială
Detalii

Servicii Socio-Medicale

  • Asigurarea unor programe de ergoterapie
  • Sprijin pentru realizarea igienei corporale
Detalii

Servicii Medicale

  • Consultaţii şi tratamente la cabinetul
    medical sau la patul asistatului
  • Servicii de îngrijire-infirmerie
  • Asigurarea medicamentelor
Detalii

Despre Noi

Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig Hidvégi Idősők Otthona -

Home For Elderly Hăghig, este o instituţie publică de asistenţă socială, de interes judeţean, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Covasna conform Hotărârii nr. 136/2006, începând cu 01.01.2007.

Căminul se află pe raza comunei Hăghig, județul Covasna, la o distanţă egală de Braşov şi Sf. Gheorghe. Acesta funcţionează din anul 1970, sub diferite denumiri, dar având acelaşi scop. Încă de la înfinţare s-a menținut capacitatea de găzduire în jurul valorii de 110 persoane.